Informujemy klientów o zmianie nazwy zakładu w brzmieniu: z Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”

Pozostałe informacje bez zmian.

W załączeniu uchwała XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce