„Modernizacja stacji uzdatniania wody Świątniki, budowa stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice – Sulistrowice”

Po zakończeniu największej w historii Sobótki inwestycji w infrastrukturę Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce i budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i na oś.Różanym, rozpoczęła się niezwykle ważna inwestycja gwarantująca poprawę ciśnienia wody południowej części gminy.

Modernizacja stacji uzdatniania wody Światniki

Dzięki pozyskanym środkom unijnym trwają prace, w obrębie miejscowości: Sulistrowice, Sulistrowiczki i Przemiłowa już zauważają efekt realizowanych prac. Ciśnieni wody, wody które było wielkim problemem przez kilka ostatnich lat wreszcie się poprawiło. Całe zadanie jest złożone i obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody Świątniki, budowę Stacji Uzdatniania Wody Sulistrowiczki oraz budowę Wodociągu Księginice Małe Sulistrowice.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Gmina Sobótka uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.821.019,85 PLN , tj. 64% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu według rozstrzygniętego przetargowego wynosi: 4.417.601,51. zł. Okres realizacji zadania: 2010-2011 r. *Na rok 2011 zaplanowano kontynuację zadania. W ramach projektu gmina wykonuje następujące zadania: • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świątnikach • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach • Budowa wodociągu Księginice Małe – Sulistrowice. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego:
FUNAM Sp. Z o.o. Wrocław i WODROPOL S.A. Wrocław.

Modernizacja stacji uzdatniania wody Światniki

Korzyści z realizacji inwestycji: • Wykonany już wodociąg Księginice-Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Sulistrowiczek i Sulistrowic. • Budowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewni pełne wykorzystanie zasobów wody z ujęć w rejonie Sulistrowiczek (będzie możliwość jej magazynowania) oraz bardzo znacznie poprawi jej jakość. • Modernizowana SUW Świątniki w znacznym stopniu poprawi jakość wody. Zamontowano nowe, bardziej wydajne filtry, które pracują w oparciu o nową, lepszą technologię oczyszczania i uzdatniania.

 

Stopka UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013