2024

TARYFA NA OKRES 3 LAT DECYZJA WR_RZT_70_163_2023 z dnia 18_03_2024 wpływ do ZGKiM 22_03_2024 skrócenie taryfy

DECYZJA WR.RZT.70.163.2023 Ogłoszona RZGW

ZARZĄDZENIE nr 4_2024 z dnia 16_04_2024 Taryfa 2024_2026

2021

Decyzja WR.RZT.70.296.2021

2018

DECYZJA

2017

UCHWAŁA 2017-2018

Uchwała Nr XXX/231/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2017 r. W sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.

2015

Pobierz

Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2015 r. W sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.


2013

Pobierz

UCHWAŁA NR XXX/331/13 RADY MIEJSKIEJ w SOBÓTCE   z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka

2012

Pobierz


2011

Pobierz

UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ w SOBÓTCE   z dnia 04.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka

2010

Pobierz


2009

Pobierz

UCHWAŁA Nr XXXI/230/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka