2018

DECYZJA

2017

UCHWAŁA 2017-2018

Uchwała Nr XXX/231/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2017 r. W sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.

2015

Pobierz

Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2015 r. W sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.


2013

Pobierz

UCHWAŁA NR XXX/331/13 RADY MIEJSKIEJ w SOBÓTCE   z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka

2012

Pobierz


2011

Pobierz

UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ w SOBÓTCE   z dnia 04.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka

2010

Pobierz


2009

Pobierz

UCHWAŁA Nr XXXI/230/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka