Przerwy w dostawie wody 21-02-2019 r.

Informujemy mieszkańców Sobótki Zachodniej, iż w dniu dzisiejszym 21-02-2019 r. do godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy

Zmiana rozliczeń za wodę

UWAGA!!! Od dnia 01.01.2017 r. zostanie wprowadzona zmiana systemu rozliczania. Do faktury rozliczeniowej będą wystawione dwie dodatkowe faktury szacunkowe. Odczyty będą dokonywane w systemie co trzeci miesiąc plus dwie faktury szacunkowe.

Zmiana nazwa zakładu

Informujemu klientów o zmianie nazwy zakładu w brzmieniu: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce”  na „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ŚLĘŻA”.

(więcej…)

Oświadczenie w sprawie jakości wody

Woda przeznaczona do spożycia dostarczana z wodociągów na terenie całej Gminy Sobótka może być używana bez ograniczeń jej jakość jest bez zarzutu.

Woda pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

(więcej…)