Rozbudowa oczyszczalni BOS-1000

Oczyszczalnia BOS-1000 pracuje od 1993r. Od tego czasu zostały podłączone do kanalizacji: rozbudowujące się osiedla w Sobótce, część Sobótki Zachodniej, Rogów Sobócki, kolektor z Kwieciszowa (dawny Kesz obecnie Paola), co spowodowało że oczyszczalnia o przepustowości 1000 m3/dobę jest  za mała. W 2003r. rozpoczęły się prace projektowe nad rozbudową oczyszczalni, aby jej moc przerobową zwiększyć do 2500 m3/dobą. Wielkość tej oczyszczalni pozwoli przyjąć ścieki do oczyszczenia z całej gminy.
Projekt technologiczny obejmuje: wybudowanie nowego bloku (1500 m3/dobę), remont starego bloku (1000 m3/dobę), stację zlewczą, sitopiaskownik, prasę do odwadniania osadu, linię do higienizacji osadu oraz modernizację stawów fakultatywnych.
W 2006r. otrzymaliśmy dofinansowanie (jako jedna z ośmiu gmin w Polsce) z Norweskiego Mechanizmu Finansowania 1632181 EUR co stanowiło 78,6% kosztów rozbudowy.
Przetarg na rozbudowę oczyszczalni wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora i Spółka S.J z Częstochowy.

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym

W 2005 r. gmina Sobótka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Różanym w Sobótce Zachodniej” W ramach mechanizmu finansowego EOG. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.632.181 euro. Umowa taka została podpisana25.10.2005 r. Zakres prac będących przedmiotem inwestycji obejmuje budowę oczyszczalni o przepustowości 2500 m3 i modernizację istniejącego bloku oraz budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 10,58 km, w tym przyłączy kanalizacyjnych3.101 mb i 6.251mb kolektorów. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce to podstawa całej inwestycji. Dzięki rozbudowie całej oczyszczalni stanie się możliwa budowa w kolejnych latach nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w gminie.

Realizacja inwestycji przyczyni się do podłączenia do systemu kanalizacji 550 gospodarstw domowych i zwiększenia ilości ścieków oczyszczonych do 1100 m3 na dobę oraz do zwiększenia przepustowości oczyszczalni do o 1500m3 na dobę Dążymy do takiej sytuacji aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dotychczasowa oczyszczalnia miałaby problem z taka ilością odpadów komunalnych, jaka będzie dostarczona po wybudowaniu  kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i innych obiektów przetwarzających lub zbierających nieczystości z naszych domostw.

BOS-1000

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na oczyszczalnie ścieków okazało się że wartość zadania znacznie wzrosła w porównaniu z wartością wpisaną we wniosku o dofinansowanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Powyższe oraz niski kurs euro w 2008 r. umożliwił nam pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 13 stycznia 2009 zostały podpisane umowy pożyczki i dotacji na łączną kwotę 8.819.000 zł z czego 6.063.000 to pożyczki i 2.756.000 zł z dotacji.

Dnia 16.06.2009 r. została podpisana umowa z wykonawcą części kanalizacyjnej inwestycji firmą PUH MONTIBUD s.j. z Legnicy na kwotę 2.914.992,88 zł. Szacunkowa wartość budowy kanalizacji wynosiła ok. 6050 tyś. zł brutto, w związku z czym nastąpiły znaczne oszczędności na tej części zadania.

BOS-1000

 

Cześć II inwestycji, czyli budowa kanalizacji sanitarnej została rozpoczęta 25 czerwca 2009 r. i wykonano już ok 4 km kanalizacji.  Przedsiębiorstwo Montibu ukończyło już budowę na ulicy łąkowej i Kwiatowej. Na ulicach Polnej i Browarnianej trwają prace wykończeniowe związane z odtwarzaniem dróg.

BOS-1000

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013