Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora od dnia 18 lipca 2022 r. wprowadzono zmiany dotyczące przyjęć interesantów przez Pracowników:

  1. Jarosław Ciepły Główny inżynier, kierownik kontroli sieci wod. kan. w sprawie wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

Praca w siedzibie zakładu poniedziałek, środa i piątek w pozostałe dni tj. wtorek i czwartek praca zdalna.

Dokumenty można składać w sekretariacie zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

W związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej w ciągu ostatnich dni lokalnie na terenie całej Gminy mogą wystąpić przebarwienia wody wynikające z hydraulicznego wzruszenia osadów wewnątrz sieciowych.

W przypadku zauważenia takiej sytuacji prosimy o kontakt z ZGKiM „Ślęża” w celu przepłukania sieci.

Informujemy, że woda pitna, która jest produkowana i dystrybuowana na terenie gminy Sobótka jest zdatna do picia i spełnia wszelkie wymagania norm pod względem składu, jakości i właściwości fizyko-chemicznych.

Woda pitna pobierana do celów bytowych przez mieszkańców gminy Sobótka jest uzdatniana, a jej próbki posiadają aktualne badania jakościowe, które dopuszczają wykorzystywanie jej do celów spożywczych przez ludzi.

W sytuacji powstałych problemów z jakością wody to na przedsiębiorstwie wodociągowym spoczywa obowiązek do natychmiastowego powiadomienia odbiorców o złej jakości wody i dostarczenia wody zdatnej do picia. Tylko komunikaty zamieszczone na oficjalnej stronie gminy i zakładu wodociągowego stanowią wiarygodną informację o aktualnym stanie jakości wody pitnej.

Przestrzegamy przed fałszywymi publikacjami, które podają nieprawdziwe informacje o nieprzydatności wody do picia ze względu na przekroczenie zawartości pierwiastka niklu.

Wszelkie doniesienia publiczne w tej sprawie stanowią przejaw nieodpowiedzialności osób rozpowszechniających te nieprawdziwe informacje, jak również naruszają obowiązujące prawo.