Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora od dnia 18 lipca 2022 r. wprowadzono zmiany dotyczące przyjęć interesantów przez Pracowników:

  1. Jarosław Ciepły Główny inżynier, kierownik kontroli sieci wod. kan. w sprawie wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

Praca w siedzibie zakładu poniedziałek, środa i piątek w pozostałe dni tj. wtorek i czwartek praca zdalna.

Dokumenty można składać w sekretariacie zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.