Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Sobótcewprowadza uproszczoną procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Sobótka i użytkowanej przez Zakład.

Zasady Przyłączenia nieruchomości do Gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej użytkowanej przez ZGKiM Ślęża


 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia_edytowalny WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW przyłączenia aktywny

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY aktywny

WZORZEC-UMOWA GLÓWNA WODA Z OWU 2017