„Badania przeprowadzone przez zewnętrzne laboratoria w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w Gminie Sobótka.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu:
woda dostarczana w gminie Sobótka odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.