Woda przeznaczona do spożycia dostarczana z wodociągów na terenie całej Gminy Sobótka może być używana bez ograniczeń jej jakość jest bez zarzutu.

Woda pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Po ostatnich starannych analizach i kontrolach przeprowadzonych przez władze sanitarne w ramach nadzoru oraz przez ZGKiM „ŚLĘŻA” w ramach wewnętrznej kontroli nie stwierdzono żadnych uszczerbków w jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowa Inspekcja Sanitarno – Epidemiologiczna oceniła jakość dostarczanej wody jako przydatną na używanie jej do spożycia bez ograniczeń.

Woda do spożycia wg oceny za drugie półrocze 2010 r. oraz w pierwszym kwartale 2011 r. nie była w żadnym czasie zanieczyszczona.

Woda do spożycia może być używana w pełnym zakresie.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z:

specjalistą ds.wodociągów Janem Bagińskim

 tel. 605 854 895

e-mail: j.baginski@zgkimsobotka.pl