W związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 12 października 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Preferowany jest kontakt milowy lub telefoniczny.

Wszelkie dokumenty oraz korespondencję należy kierować na adres:

sekretariat zakładu m.ciepla@zgkimsobotka.pl, tel. 71 334 23 60

podawanie stanów wodomierzy j.palewicz@zgkimsobotka.pl, tel. 71 334 23 64 lub 71 334 23 73

warunki przyłączenia i umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków j.cieply@zgkimsobotka.pl, tel. 71 334 23 63

wywóz nieczystości płynnych tel. 71 334 23 72 lub 71 334 23 73

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami zakładu należy umówić się na spotkanie telefonicznie. Po przybyciu do zakładu proszę dzwonić dzwonkiem do drzwi i oczekiwać na pracownika. Obowiązkowo nałożyć maseczkę, zdezynfekować ręce oraz poddać się badaniu temperatury.