Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych „Ślęża” w Sobótce zwraca się z apelem do Mieszkańców Gminy Sobótka o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody w gospodarstwie domowym, a w szczególności wnioskujemy o zaniechanie:

  • podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, trawników i ogródków przydomowych,
  • napełniania wodą z sieci basenów przydomowych.

Trwające fale upałów skutkują drastycznym wzrostem zużycia wody przez mieszkańców Gminy Sobótka. W normalnych warunkach pogodowych, zużycie wody na obszarze Gminy Sobótka wynosi ok. 2 300 000 litrów wody na dobę, a w okresie upałów jest to ok. 3 200 000 litrów na dobę. Dalsze trwanie upałów spowodować może pogorszenie się zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, zauważalnej jako spadki ciśnienia wody, a w ostateczności nawet do przerw w dostawie wody.