Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w związku z awarią w dniu 17 lipca 2021 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Kunów, Przezdrowice i Strachów.

Zakład ponadto informuje, że po wznowieniu dostawy wody sieć zostanie przepłukana, miejscowo może wystąpić mętność wody z osadów wewnątrz sieciowych.

Za wystąpienie tych niedogodności przepraszamy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w związku z awarią w dniu 09 lipca 2021 r. od godz. 10:30 do  godz. 18:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości: Przemiłów, Kunów, Strachów.

Zakład ponadto informuje, że po wznowieniu dostawy wody sieć zostanie przepłukana, miejscowo może wystąpić mętność wody z osadów wewnątrz sieciowych. Za wystąpienie tych niedogodności przepraszamy

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych „Ślęża” w Sobótce zwraca się z apelem do Mieszkańców Gminy Sobótka o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody w gospodarstwie domowym, a w szczególności wnioskujemy o zaniechanie:

  • podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, trawników i ogródków przydomowych,
  • napełniania wodą z sieci basenów przydomowych.

Trwające fale upałów skutkują drastycznym wzrostem zużycia wody przez mieszkańców Gminy Sobótka. W normalnych warunkach pogodowych, zużycie wody na obszarze Gminy Sobótka wynosi ok. 2 300 000 litrów wody na dobę, a w okresie upałów jest to ok. 3 200 000 litrów na dobę. Dalsze trwanie upałów spowodować może pogorszenie się zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, zauważalnej jako spadki ciśnienia wody, a w ostateczności nawet do przerw w dostawie wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w związku z awarią w dniu 29 czerwca 2021 r. do  godz. 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości : Strzegomiany

Zakład ponadto informuje, że po wznowieniu dostawy wody sieć zostanie przepłukana, miejscowo może wystąpić mętność wody z osadów wewnątrz sieciowych.

Za wystąpienie tych niedogodności przepraszamy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z wpięciem do sieci wodociągowej w dniu 23 czerwca 2021 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Garncarsko, Sobótka ulice: Oliwkowa, Osiedle Robotnicze.

Zakład ponadto informuje, że po wznowieniu dostawy wody sieć zostanie przepłukana, miejscowo może wystąpić mętność wody z osadów wewnątrz sieciowych.

Za wystąpienie tych niedogodności przepraszamy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w związku z awarią w dniu 22 czerwca 2021 r. do  godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości : Sobótka, Osiedle Poetów,

Zakład ponadto informuje, że po wznowieniu dostawy wody sieć zostanie przepłukana, miejscowo może wystąpić mętność wody z osadów wewnątrz sieciowych.

Za wystąpienie tych niedogodności przepraszamy

Z uwagi na występowanie wysokich temperatur wraz z objawami suszy ZGKiM Ślęża w Sobótce zwraca się z APELEM do mieszkańców Gminy Sobótka, o ograniczenie używania wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych, tj.: podlewania ogródków, mycia pojazdów mechanicznych oraz napełniania basenów.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w związku z usuwaniem awarii w dniu  26 maja 2021 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Będkowice, Ksieginice Małe, Przemiłów, Strzegomiany, Sulistrowice.

Zakład ponadto informuje, że po wznowieniu dostawy wody sieć zostanie przepłukana, miejscowo może wystąpić mętność wody z osadów wewnątrz sieciowych. Za wystąpienie tych niedogodności przepraszamy