Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 13 marca 2020 r.

Zawiesza się obsługę interesantów

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”

od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

Obsługa interesantów odbywać się będzie za pomocą

środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

Adresy mailowe dostępne są pod adresem: http://bip.zgkimsobotka.pl/strony/menu/10.dhtml